První oficiální název aktualizace algoritmu Google. Definitivně se upustilo od měsíční aktualizace („Google Dance“). Aktualizace algoritmu byla oznámena na SES v Bostonu.