PPC (pay-per-click tedy platba za proklik) reklamy patří dlouhodobě mezi nejúčinnější druhy online marketingu. Samozřejmě za předpokladu, že je správně nastavená. Jelikož se jedná o online marketingovou činnost, lze velmi přesně určovat její úspěšnost a nastavovat náklady téměř kdykoliv.

Nejznámější a nejpoužívanější systémy pro PPC kampaně patří bezesporu Sklik od společnosti Seznam, a AdWords od společnosti Google a Facebook Ads. Mohou se využít i jiné systémy – AdFox, Etarget, Google Adsense.

Druhy PPC kampaní

 • Kampaně pro zvyšování návštěvnosti – budování značky, podpora reklamních systémů. Velmi často se aplikuje model CPM a sleduje se CTR.
 • Výkonové kampaně – cílem těchto kampaní je zvyšování konverze (prodej produktů, registrace, kontaktní formulář, emailový kontakt aj.), tedy proměna návštěvníka v zákazníka, jde o sekundární konverzi. Primární konverze je vstup návštěvníka na portál. Klíčový parametr je cena za zákazníka, resp zisk z něj při porovnávání nákladů na jeho získání. Sleduje se CTR, cena za proklik.

Základní pojmy v PPC systémech (neplatí pro všechny):

 • kampaň – minimálně jedna musí být nastavena pro možnost využívání PPC systému
 • sestava – rozdělení kampaně na jednotlivé cílené sestavy, kterých může být téměř neomezený počet. Dělí se zpravidla dle zacílení a klíčových slov.
 • reklama – inzerát využití při PPC kampani, může být textový, grafický, video formát
 • klíčové slovo (keyword) –  zpravidla iniciační prvek pro zobrazení reklamy
 • CPC – cena za proklik
 • CPM – cena za tisíc zobrazení
 • CTR -míra prokliku (procentuální vyjádření počtu prokliků/počet zobrazení)
 • počet konverzí – kolik návštěvníků vykonalo určitou akci
 • konverzní poměr – procentuální vyjádření počtu konverzí/počet návštěvníků)

S pozdravem
Ing. Jakub Vytiska