Boston – Google algoritmus

První oficiální název aktualizace algoritmu Google. Definitivně se upustilo od měsíční aktualizace („Google Dance“). Aktualizace algoritmu byla oznámena na SES v Bostonu.

Celý článek ...

Aktualizace algoritmu

Několik změn v algoritmu které se udály na v avizovaných měsíčních cyklech, ale po delší době. Došlo k aktualizaci algoritmu SERP a výpočtu PageRank.

Celý článek ...

Google Toolbar

Google spustil Google Toolbar (lištičku do prohlížečů) a začal měřit Toolbar PageRank (TBPR). TBPR se stal u administrátorů a tvůrců www stránek měřítko pro kvalitu stránky.

Celý článek ...

Nejnovější články

Nové komentáře