Navázali jsme spolupráci s portálem srovnator.cz zaměřující se na srovnání různých druhů pojištění a povinného ručení. Věříme, že pomůžeme srovnator.cz při zviditelnění mezi širokou veřejností a že jejich produkty povinného ručení, havarijního pojištění a mnohé další si najdou uživatelé internetu.

Portál obsahuje příjemně zpracovanou kalkulačku povinného ručení s možností využít velkého množství slev a dalších možností jak získat informace o daných produktech.